021-66575916

آموزشگاه سروش جاوید

آموزشگاه فنی و حرفه ای سروش جاوید با بهره گیری از اساتید مجرب و کارگاه های تخصصی یکی از بزرگترین و مجهز ترین آموزشگاه ها در امر آموزش میباشد.

دپارتمان های آموزشی