تخفیف ویژه بهمن ماه برای تمامی دوره ها

آخرین اخبار آموزشگاه سروش جاوید

پیام ها و اعلانات

دوره محبوب

آموزش تدوین فیلم

دوره آموزش تدوین فیلم

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام اسفند ۵, ۱۳۹۶ - بهمن ۲۵, ۱۳۹۶
محل کارگاه تخصصی آموزش تدوین فیلم
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 1/0

جستجو

شما میتوانید دوره یا آزمون مورد نظر را در زیر جستجو کنید