• دوره زمستان سروش جاوید شروع شد

1
/
3
/

به وبسایت آموزشگاه سروش جاوید خوش آمدید

همه
0
اخبار سایت
0
دپارتمان الکترونیک
0
دپارتمان برق
0
دپارتمان تاسیسات
0
دپارتمان جوشکاری
0
دپارتمان عکاسی
0
دپارتمان معماری
0
دپارتمان ها
0

اخبار سایت

دی ۱۹, ۱۳۹۵
ورک شاپ فیلم نامه نویسی روز شنبه ساعت ۱۰صبح مدرس (مستند ساز سینما) ورک شاپ عکاسی روز پنج شنبه  تاریخ ۲۷آبان ساعت ۱۴ ورک شاپ تصویر برداری روز پنج شنبه ساعت۱۱