دپارتمان تاسیسات

دوره آموزش نصب و تعمیر کولر گازی

دوره آموزش نصب و تعمیر کولر گازی اسپلیت

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام تیر ۴, ۱۳۹۷ - تیر ۲, ۱۳۹۷
محل کارگاه تخصصی آموزش نصب و تعمیر کولر گازی اسپلیت سروش جاوید
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0
آموزش چیلر های جذبی و تراکمی

دوره آموزش چیلرهای جذبی و تراکمی

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام تیر ۵, ۱۳۹۷ - تیر ۲, ۱۳۹۷
محل کارگاه تخصصی آموزش چیلرهای جذبی و تراکمی
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0
آموزش تعمیر لوازم گاز سوز

دوره آموزش تعمیر لوازم گاز سوز

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام خرداد ۲۷, ۱۳۹۷ - خرداد ۲۴, ۱۳۹۷
محل کارگاه تخصصی آموزش تعمیر لوازم گاز سوز سروش جاوید
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0
دوره آموزش پکیج دیواری

دوره آموزش تعمیر آبگرمکن دیواری

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام تیر ۶, ۱۳۹۷ - تیر ۲, ۱۳۹۷
محل کارگاه تخصصی آموزش تعمیر آبگرمکن دیواری سروش جاوید
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0
آموزش تاسیسات

دوره آموزش تاسیسات و لوله کشی ساختمان

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام تیر ۶, ۱۳۹۷ - تیر ۲, ۱۳۹۷
محل کارگاه تخصصی آموزش تاسیسات و لوله کشی ساختمان سروش جاوید
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 0/0
دوره آموزش پکیج دیواری

دوره آموزش پکیج دیواری (تعمیر و عیب یابی ،نصب و راه اندازی)

نوع دوره های آموزشی
تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت نام خرداد ۷, ۱۳۹۷ - تیر ۲, ۱۳۹۷
محل کارگاه تخصصی آموزش پکیج دیواری سروش جاوید
ظرفیت (کل / ثبت نام شده) 4/0

دوره های آموزش تاسیسات و لوله کشی ساختمان، آموزش نصب و تعمیر کولر گازی اسپلیت، آموزش چیلر های جذبی و تراکمی،دوره آموزش پکیج دیواری (تعمیر و عیب یابی ،نصب و راه اندازی)، دوره آموزش تعمیر آبگرمکن دیواری، دوره آموزش تعمیر لوازم گاز سوز در دپارتمان تاسیسات سروش جاوید