1
/
3
/

زمان و نتیجه آزمون امتحانات فنی حرفه ای

نام نام خانوادگی رشته زمان آزمون تئوری نتیجه آزمون تئوری زمان آزمون عملی نتیجه آزمون عملی نتیجه نهایی
سینا عدالت مند برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
پوریا مداح برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
محمد مهدی یعقوبی برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
احمدی   برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
حسین محبی برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
سجاد فضلی برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
محمد علی هاتف برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
ابوالفضل غیاثوند برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
سید مرتضی موسوی پور برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
محمد مهدی خرمی برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
علی اسماعیل بیگی برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
نیما قصری برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
علی شجاعی برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
سهیل بزین برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
فریبرز حاجی محمد لو برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
یاشار اسدی برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
بیژن عطایی برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
مهرداد جهانی برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
محمد صادق غفاری برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
محسن خاقانی برق۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
محمد مختاریان برق۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
رامین حسنی برق۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
علیرضا رستمی برق۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
رضا فاطمی برق۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
مهدی عینعلی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
دانیال دستانی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
اسد حبیبی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
حجت اله سلیمانی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
فاروق مهربانی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
فرهاد مهربانی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
پوریا بیات آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
محمدرضا ببری آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
علیرضا خدادوست آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
حمیدرضا غلام زاده آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
افشین نعمت خواه آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
صائم عابدی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
نوید پنایی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
اکبر غفاری آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
وحید شیری آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
مهدی حبیبی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
محمد اسکندری آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
بهنام ملکی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
مهدی ابراهیمی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
سعید افسری آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
امید قربانی سیستم حفاظتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳        
مهرداد جلیله وند سیستم حفاظتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳        
محمدرضا سلگی سیستم حفاظتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳        
سامان سرداری سیستم حفاظتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳        
مجتبی نوری سیستم حفاظتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳        
امین قلی زاده سیستم حفاظتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳        
محمد سبحانی سیستم حفاظتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳        
حسام مرادی سیستم حفاظتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳        
محسن امیری سیستم حفاظتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳        
علی نجفی سیستم حفاظتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳        
هومن هشیارمنش سیستم حفاظتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳        
 

احسان علیرضا

کارگریان

عبدالغنی

سیستم حفاظتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳        

 

دسته:
  اخبار سایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.