1
/
3
/

زمان و نتیجه آزمون امتحانات فنی حرفه ای

نام نام خانوادگی رشته زمان آزمون تئوری نتیجه آزمون نام و نام خانوادگی رشته نتیجه نهایی
سینا عدالت مند برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  مهدی امینی آسانسور   ۷۵
پوریا مداح برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  ۵۸  قاسم انصاری  آسانسور   ۷۶
محمد مهدی یعقوبی برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  ۵۰  ابراهیم سراجدیان  آسانسور   ۷۱
احمدی   برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  ۹۸  علی اصغر براتی  آسانسور   ۷۹
حسین محبی برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  ۶۸  مصطفی حافظی  آسانسور   ۷۴
سجاد فضلی برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  حسین عبدی  آسانسور   ۷۱
محمد علی هاتف برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  ۸۰  سعید عقبایی  آسانسور   ۷۱
 امیر حسین دلاور  آسانسور   ۸۲
           محمد یگانه پاک  آسانسور   ۷۹
نیما قصری برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  ۸۳      
علی شجاعی برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  ۶۳      
       
فریبرز حاجی محمد لو برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  ۶۰      
یاشار اسدی برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  ۶۸      
بیژن عطایی برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
مهرداد جهانی برق۲ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  ۷۰      
     
رامین حسنی برق۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  ۶۸      
علیرضا رستمی برق۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷        
رضا فاطمی برق۱ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷  ۶۰      
مهدی عینعلی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰  ۹۰      
دانیال دستانی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰  ۷۰      
اسد حبیبی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰  ۶۵      
حجت اله سلیمانی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰  ۹۰      
فاروق مهربانی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰  ۶۰      
       
پوریا بیات آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰  ۵۵      
محمدرضا ببری آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰  ۵۳      
       
افشین نعمت خواه آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰  ۸۰      
صائم عابدی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰        
نوید پنایی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰  ۶۳      
       
وحید شیری آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰  ۸۵      
مهدی حبیبی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰  ۵۵      
محمد اسکندری آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰  ۶۳      
بهنام ملکی آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰  ۶۸      
       
سعید افسری آسانسور ۱۳۹۶/۰۳/۱۰  ۷۵      
ا
   
مجتبی نوری سیستم حفاظتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳  ۵۲/۵      
       
محمد سبحانی سیستم حفاظتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳  ۵۰      
     
محسن امیری سیستم حفاظتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳  ۵۲/۵۰      
علی نجفی سیستم حفاظتی ۱۳۹۶/۰۲/۲۳  ۵۷/۵۰      
       
دسته:
  اخبار سایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.