1
/
3
/
دپارتمان برق دپارتمان تاسیسات دپارتمان جوشکاری دپارتمان هنرهای تجسمی دپارتمان معماری و عمران
نام و نام خانوادگی نتیجه آزمون نام و نام خانوادگی نتیجه آزمون نام و نام خانوادگی نتیجه آزمون نام و نام خانوادگی نتیجه آزمون نام ونام خانادگی نتیجه آزمون
 م.امینی ۷۸
 ف. رفیعی  ۹۹
 ح. فتحعلیان  ۶۳
 ق. انصاری  ۶۳
 ا. سراجدین  ۵۰
 ع.براتی  ۶۵
 م. حافظی  ۵۳
 ح.عبدلی  ۵۸
 م.رمضانی  ۹۸
 م.قزل ایاغ  ۷۳
 س.عقبایی  ۶۳
 ا.دلاور  ۷۵
 م.یگانه  ۷۸
 ر.رحمانی  ۸۵
دسته:
  اخبار سایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.