محسن امیری
شهرری
مشاهده پست های محسن
کار فعلیطراحی و لوله کشی و خراب کردن ماشین
کار قبلیطراحی و آچار کشی
متخصص درطراحی
سابقه کاردارم

بیوگرافی

متن مختصری از زندگی نامه من